Nyheder

Forpagtning af landsbrugsjord

Kalundborg Kommune udbyder forpagtning af landsbrugsjord for perioden 1. september 2017 - 31. august 2022.

Skal din beplantning beskæres?

Træer og buske langs veje skal beskæres, så de ikke er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejarealet, er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, belysningen, vedligehold af vejanlæg, udsyn til skilte, oversigtsforhold m.v.

Kommunalbestyrelsesmøde

Der afholdes ordinært kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 28. juni 2017 kl. 17.00 i Rådssalen på Rådhuset, Holbækvej 141B, Kalundborg. Dagsorden kan ses på kommunens hjemmeside samt i Borgerservice og på bibliotekerne ca. 4 hverdage før mødet. Referat kan ses dagen efter mødet.

Afskedsreception

Direktør Hanne Dollerup har valgt at søge nye udfordringer og fratræder derfor sin stilling med udgangen af juli 2017. I den anledning vil Kalundborg Kommune gerne invitere til afskedsreception for at sige farvel til Hanne og ønske hende held og lykke fremover onsdag den 28. juni 2017 kl. 14.30 – 16.30 i kantinen i Kalundborg Kommunes administrationsbygning, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg.

Bredbåndspuljen 2017

Bor du i et område med dårlig bredbåndsdækning? Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge økonomisk tilskud til lokale bredbåndsprojekter, hvis man har dårlig bredbåndsdækning.

Rydning af træer og buske forud for opførelse af Kultur- og bevægelsespark Høng

I uge 25 ryddes området markeret på kortet, for træer og buske. Dette er et led i byggemodningen af området forud for opførelse af Kultur- og bevægelsespark Høng. Afhængig af vejret kan rydningen fortsætte i uge 26. Der arbejdes med store maskiner i forbindelse med rydningen, hvorfor al unødvendig færdsel ved området frarådes.

Renovering i Kalundborg Svømmehal

Kultur- & Fritidsudvalget besluttede på møde i december 2016, at 5-meter udspringsplatformen skal renoveres i den nuværende form. Renoveringen påbegyndes mandag i uge 25. Derfor lukkes springbassinet ned fra og med mandag i uge 25, men svømmehallens øvrige bassiner kan stadig benyttes. Fra og med mandag i uge 26 lukker svømmehallen helt grundet renovering og forventes genåbnet primo august.

Velkomstarrangement for dig der er flyttet til kommunen i 2017

- og endnu ikke har deltaget i et velkomstarrangement Et velkomstarrangement er en bustur på ca. 2½ t med et eller flere stop undervejs, bl.a. for at nyde kaffe/te og kage og få en sludder med hinanden. Turene er velegnet for både børn og voksne. De næste ture finder sted lørdag den 30. september, og du skal vælge mellem formiddags- eller eftermiddagsturen. Du kan læse mere og tilmelde dig på www.kalundborg.dk/tilflytter

Rabat på grundskyld

Mange grundejere får en ny ejendomsskattebillet i e-boks fra den 3. juni 2017. Betaler du med girokort, får du girokort sidst i august måned.

1 2 3 4 5 6 7   Næste

 Nyheder fra Kalundborg